Just English Dil Okulları - Geleceğinle Tanışmaya Hazır mısın?
Neden? Sts Kadıköy Değiştir
ARA
YAZ
Türkiye'nin En İyi Dil Okulunda
Geleceğinle Tanışmaya Hazır mısın?

Sıkça Sorulan Sorular

Just English Dil Okulları hakkında Sık Sorulan Sorular bölümünde (SSS’de) muhtemel sorulara verilmiş olan yanıtlar bulunmaktadır. Sorunuz şayet mevcut soruların arasında yoksa ön bilgi formunu doldurduğunuz takdirde dilediğiniz şubeden size dönüş sağlanacaktır.

İngilizce'de Kaç Kurluk Sistemle Eğitim Veriyorsunuz?

İngilizce eğitiminde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan kur sistemini benimseyerek kafalarda oluşabilecek karışıklıklara engel olmaya çalıştık. Şöyle ki 1. seviye Beginner olmak üzere toplamda 6 kurluk bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Bunu sıralamak gerekirse:

Beginner: Çocuk gruplarına uygulanan başlangıç seviyesinde verilen eğitimdir.
Elementary: Başlangıç seviyesi
Pre Intermediate: Ön Orta Seviyesi
Intermediate: Orta Seviye
Upper Intermediate: Orta Üzeri Seviye
Advanced: Üst Seviye

Kaç Kurdan Sonra Konuşabilirim?

Bu sorunun cevabını verebilmek için beklentiyi değerlendirmek lazım, eğer sizin beklentiniz sadece restoranda menü ısmarlamak, adres sormak, kısa, basit, günlük ihtiyaçları karşılamaktan ibaretse bunu Just English'te alacağınız 1 kurluk bir eğitimin ardından da yapabilirsiniz. Fakat amacınız daha profesyonel, sağlıklı bir iletişim kurmaksa ve duygu ve düşüncelerimize yer vermekse, bu seviye kesinlikle yeterli olmayacaktır.

Kaçıncı Kurda İş Yazışmaları Gerçekleştirebilirim ya da Bir İş Mülakatında Başarılı Olabilirim?

Profesyonel iş hayatında günlük hayatta olduğundan daha fazla kurallı bir yazışma İngilizcesine ihtiyaç vardır ki bunun yanında günlük iletişimde pek de dikkat edilmeyen tarzda konuşma İngilizcesi yerine bu alanda daha profesyonel içeriğe sahip konuşma İngilizcesine ihtiyaç duyulur.

Bu, bizim minimum orta seviyede bir İngilizceye ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelir. Orta seviyede İngilizce için 3 kurluk bir eğitim gerekir. Just English bu eğitim sürecini 480 saat olarak belirlenmiştir. Bu saat dilimine ücretsiz iş İngilizcesi ve kelime dersleri mutlaka eklenmelidir.

Just English'te Ek Dersler Var Mı?

Just English, İngilizce eğitiminde kişilerin dikkatini çeken, onlara cazip duran ve sonuca yönelik ek dersleri bünyesinde ücretsiz olarak düzenli bir şekilde uygular.

Bu ek derslerin alınış şekilleri kişinin bulunduğu seviye göz önüne alınarak planlanır. Öğrencinin hangi ek dersleri alması gerektiği her ne kadar öğrenci tarafından belirlense de, bu konuda öğrencinin ihtiyaçlarına göre eğitmenleri tarafından veya öğrenci işleri tarafından yönlendirilir. Just English özellikle fayda edinmeyi ön planda tuttuğu için en çok tercih edilen ek dersleri tercih yoğunluğuna göre saptayıp, gerekirse tekrar sayısını arttırmaktadır. Ek derslerimiz aşağıdaki gibidir:

Kelime Bilgisi
İş İngilizcesi
Çeviri Teknikleri
Okuma-yazma

Peki Konuşma Dersleri Yok Mu?

Just English, konuşma derslerini ek ders başlığı altında eğitime sunmaz. Konuşma dersleri, aynen ana ders gibi katılımı zorunlu dersler arasındadır ve takibi yapılarak öğrenci katılımının gerçekleşmemesi halinde öğrenci ile irtibata geçilir. (%90 katılım kuralına göre)

Just English konuşma gibi önemli bir aktivitenin öğrenci tarafından ek bir eğitim olarak algılanmasına fırsat vermeyerek, aslında tüm İngilizce öğrenmeyi ve konuşmayı amaçlayanların büyük bir hataya düşmesini engellemiş olur. Katılımcılarımızın %90'a yakın bir kesiminin asıl amacı düzgün ve akıcı bir İngilizceye sahip olmaktır. Buna uygun olarak konuşma derslerine "ek ders-aktivite" adı vermeyiz.

Diğer Kurumlar Neden Aktivite veya Club Ön Adı Kullanıyorlar?

Bir gerçeğe işaret etmek gerekirse, başlangıçta her öğrenci büyük hayallerle kurslara iştirak ederler ve bu büyük hayallerin eğitime başladıktan sonra halen devam etmesi pek çok kişide aynı düzeyde görülmez ve artan derecede ilgisizliğe doğru kayılır.

Bu insanın doğal bir refleksi ve bunun sonucunda öğrenciler büyük bir aşkla ve birçok boyalı sözle başladıkları eğitimlerine devam ederken, adı ek veya aktivite olan programlara sürekli düşen oranda katılım göstermektedirler. Bu da birçok kurumun ciddi bir yatırım olarak ön gördüğü aktivitelerin giderek ıssızlaşmasına ve sonunda 2/3 seviyenin birlikte katılım sağladığı, oldukça verimsiz bir o kadar da öğrenci için gereksiz hale gelmesine neden olur. Hatta bu club ya da ek programlar tüm kurumun tek aktivitesi haline gelir. Sonuç olarak kurum söz verdiğini yerine getirmiş olarak gözükse de öğrenci sebebini pek de kavrayamadığı bir şekilde sistemden yavaş yavaş kopmuş olur bu arada eğitim almaya devam eden kurum daha az ek dersle yoluna daha az masraf ederek devam eder.

Bizim sistemimizde ise bir zorunluluk olan konuşma dersleri hem birden fazla seviye ile yapılamaz hem de öğrenci katılımının azalması tercihe bağlı değildir. Ne yazık ki eğitim ciddiyetle takip gerektirir, bu sorumluk ise Just English'in eğitim sistemindeki sıkı takip ve ciddiyeti ile öğrenci ile paylaşılmış olunur.

Derslere Devam Zorunluluğu Var Mı, Varsa Neden?

Derslere devam etmeden bir hakka sahip olmak çok mantıklı bir davranış şekli değil. Eğer öğrenci ara vermeyi düşünüyorsa bunu mutlaka nedenleri ile birlikte öğrenci işlerine bildirmelidir. Zira eğitimdeki devamsızlığınız başta kur hakkı olmak üzere kurum veya sistemle ilgili soru ve düşüncelerinizin cevapsız kalmasına neden olabilir.

Devamsızlık durumunuz öğrenci işleri tarafından devamlı suretle takip altına alınmaktadır. Bize sunmuş olduğunuz birincil iletişim sistemi ile size durumunuz hakkında bilgi verilir. Eğer takip oranınız %85 seviyelerinin altındaysa öğrenci olarak kur tekrar hakkınız artık tehlike sınırlarındadır.

Sizlerin de hak vereceğiniz gibi takip edilmeyen bir sistemden fayda sağlamak pek de haklı bir beklenti olamayacağından buradaki iyi niyet sınırını siz koymuş olursunuz.

Neden Bu Kadar Sıkı Davranıyorsunuz?

Biz Just English olarak sonuç odaklı çalışmayı prensip edinmiş bir yapıya sahibiz. İyi bir sonuca ulaşmayacağımız bir sisteme evet diyemeyiz.

Sizler bu eğitimlere başlarken iyi niyetlerle Just English'e başvurmaktasınız ve bizden beklentiniz doğrultusunda sizleri bitirdiğiniz seviyelerde İngilizce konuşur, okur, yazar ve dinlediğini anlar seviyelere ulaştırmak en başta bizim sorumluluğumuzdadır. Just English bu nedenle Türkiye'de uygulanan en fazla ders saatini kur sistemine yaymıştır ve işe yarar ek derslerle bunlara takviyeler sunmuştur.

Bir Çok Kurum Daha Esnek Yöntemlerle Eğitim Verdiğini İddia Ediyor Neden Sizin Sisteminizi Tercih Etmeliyim?

Just English, tabir caizse, tutmayacak yere maya çalmaz. Amerika'nın tekrar tekrar keşfedilmesini mantıklı bulmuyoruz. Esnek veya daha hızlı tabir edilen sistemlerden ağzı yananların sayısı her gün çoğalıyor. Tabii ki bu şu an bu cevabı okuyan birçok kişinin hayalini zora sokuyordur. Fakat ne yazık ki bir düzene bağlı olmadan eğitime devam etmek ve dil öğrenimindeki olağan süreçlerin altında hedefe ulaşmaya çalışmak, şartlarında olumsuzluğu ile (Türkiye sınırları içinde olma, iş hayatlarımızda dili kullanamıyor olma, ezberci bir eğitim sisteminden geliyor olmamız ve en son olarak dili olduğu gibi kabullenme sürecinin sancılı geçişi) bizi beklediğimiz noktaya götüremeyebilir. Şu anda bir dil kursuna verilecek ücretin onlarca katını harcamış olan, ama henüz hedeften halen çok uzakta duran yığınla kişiye denk gelebilirsiniz.

Biz eğitimimizi şu anda dünyanın dört bir tarafında kabul gören klasik (sınıf içi ve eğitmen gözetiminde) eğitim sistemlerini baz alan, ama bu arada öğrenmeyi daha da kolaylaştıran teknik destek ünitelerini içinde barındıran bir sistem içerisinde yürütmekteyiz. En önemlisi de Türkiye'de eğitim vermeye çalışan ve öğrenci tarafından yaşanan zorlukları da göz önüne alarak, asıl amacından sapmadan yürüyen bir eğitim modelini, en yüksek ders saati ile benimsemiş durumdayız.

Neden Klasik Eğitim Modeli Diyorsunuz; Herkes Fark Yaratmaya Çalışırken Biraz Garip Olmuyor Mu?

Bu konuda klasik sistem olarak kastettiğimiz aslen sınıf içi eğitim modeli ve içinde ödev ve sorumlulukların bulunduğu sistemdir. Tabii ki bu sistemin uygulanmasında görsel-işitsel ve de iletişimi arttırıcı her türlü donanım kullanılmaktadır, ama ana yapı klasik eğitim modelidir.

Hali hazırda yatarak, rahat koltuklarda veya sanal âlemde eğitim sistemlerinin ne kadar işe yaradığı tartışılırken ve de bunların tamamen işe yarayabilmesi için yeni yeni kurbanlar gerekirken, dünyanın geri kalanı bu sistemleri tamamen reddetmeden klasik sistemin bilinen gücünü kullanıyor. Tekrar söylemekte yarar görüyoruz: Biz Just English olarak tüm yeniliklere açık, teknolojiyi maksimum seviyede eğitimde kullanan bir kurumuz. Bugün sadece Kadıköy şubemizde 5 adet bilgisayar laboratuvarını bir bilgisayar kursu olmadığımız halde eğitimdeki önemi açısından hizmetle sunuyoruz.

Tekrar altını çizmek gerekirse, diğer tüm yöntemler ancak bir uzantı olabilir, asıl olan sistemin şu anda tüm dünyada uygulana gelmiş, başarısı kesinleşmiş bir sistemin olduğudur.

Just English'te Ödev De Zorunlu Mu?

Just English, yetişkinlere hizmet veren bir kurumdur. Öğrencilerimizin çalıştığını veya eğitim hayatlarına devam ettiklerini ve hatta her ikisini birlikte yürüttüklerini biliyoruz. Ama maalesef bunlar sorumluluklarımızı yerine getirmemek için birer bahane olmamalı. Biz eğitim programlarımızı lime lime edip, küçük ders saatlerine sıkıştırıp sonrasında biz verdik oldu sistemi ile eğitim veren bir kurum değiliz ve aksine daha fazla ders saati ile eğitim veririz.

Amaçlamış olduğumuz şey tam anlamı ile öğrencilerin üzerine düşecek olan sorumlulukları en aza indirgemektir. Bir düşünün aynı eğitimi 160 ders saati yerine 96 veya daha düşük bir eğitim sisteminde aldığınızı? Bu durumda sizin üzerinize düşen yük 160-96 X en az 2’dir. Çünkü siz her eğitim saatinde yapılacak tekrarı kendi başınıza yapsanız bile bunu sınıf ortamında olduğu gibi anlamak-kavramak mümkün olmayacaktır. Fakat her şeye rağmen genel anlamda herkesin ayırabileceği kadar bir zaman dilimini ödevlendiririz ve takibini de yaparız. Bu herkes için en sağlıklı olanıdır.

Eğitimlerinizde Yabancı Öğretmen Kullanıyor Musunuz?

Türkiye'de eğitim alan öğrencilerimiz için yabancı öğretmen sistemi olmazsa olmaz gibidir. Biz bu nedenle eğitimde en başlangıç dâhil olmak üzere son noktaya kadar İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı formasyon almış eğitmenleri sistemimizde barındırıyoruz. Sağlıklı konuşma pratiği için yabancıların eğitimde olması büyük bir fayda. Paylaşımlı eğitim sistemimizde her ne kadar pratik yabancılara ait gibi dursa da dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, yazma ve son olarak dinleme aktivitelerinde de etkin rol alırlar.

Neden Sadece Yabancılar Değil?

Sadece yabancı eğitmenlerle eğitim sunan kurumlara karşı net bir tavrımız yok, ama biz asıl güvenli olanın sizin isteklerinizden haberdar, sıkıntılarınızı bilen, konuları kolay anlamanızı sağlayan bir eğitmen sistemi olduğuna inanıyoruz. Tabir doğruysa "damdan düşenin derdini damdan düşen anlar." mantığıdır. Fakat işin doğrusu, mutlaka o dilin sahipleri ile sağlıklı bir yapıda, aynı ortam içerisinde, faydalı bir zaman dilimi geçirmektir. O da pek tabii ki yabancı eğitmenlerle mümkündür.

Öğrenci Kitleniz kimlerden oluşuyor?

Başta beyaz yakalılar ve yüksek öğrenim gören öğrenci adayları olmak üzere geniş bir katılımcı profilimiz mevcut. Fakat asıl önemli olan eğitimlere katılan kitlenin büyük bir çoğunluğunun (10/5 TOEFL,10/1 KPDS,10/1 IELTS) akademik düzeyde bir sınava hazırlık amacında oluşudur. Buda Just English'i İngilizce eğitim noktasında farklı bir noktaya, yani akademik hazırlıklar merkezi noktasına getirmiştir.

Akademik sınavlara Hazırlanmıyorum Bu benim için sorun mu?

Hayır, bu sizin için olsa olsa bir şans olur. Çünkü akademik sınavlardan hangi birisi olursa olsun hazırlık yapmak için bizi tercih eden bir kitle; eğitimi her yönü ile ciddiye alan bir kitledir. Yani gereksiz taşkınlıklara veya boş geçirilecek zamana pek de tahammülü olmayan bir kitle... Eğer İngilizce öğrenimini ciddiye alıyorsanız bundan daha iyi bir ortamı yakalama şansınız diğer eğitim kurumlarında kemikleşememiş bir akademik bünyeyi içlerinde barındıramamış olmasından dolayı daha azdır. Bu nedenle Just English tam size göre bir eğitim kurumu olacaktır.

Sınıfım açılmazsa ne olur?

Just English olarak verdiğimiz tarihler nihai tarih özelliği taşımamakla birlikte, başlaması ön görülen, verilen ilk sınıf tarihini takip eden 45 gün içerisinde eğitim başlangıcı yapılamadığı takdirde eğitim sözleşmesi karşılıklı fesih edilir.
*Yandil eğitimlerimizde bu süre 60 gündür.

Kayıt Dondurabilir miyim?

Kayıt dondurma işlemi mücbir sebepler ortaya çıkmadığı sürece sadece eğitim bitişlerinde ve eğitim süreciniz bitmeden 15 gün öncesinde haber vermeniz kaydı ile yapılabilir. Buradaki asıl amaç, hem öğrencinin talebini gerçekleştirmek hem de kurumda devamlılığı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacak kadar zaman kazanmaktır.

Eğitim Hakkımı Devir edebilir miyim?

Just English, ticari anlamda kayıp yaşamayacağı her türlü anlaşmaya hazırdır. Size ait olan eğitim hakkınızı koşulların karşılıklı oluşturulması ile birlikte bir başkasına devredebilirsiniz.

Eğitim fiyatlarınız sabit mi?

Biz JustEnglish olarak bir şeye fazlasıyla önem gösteriyoruz. O da öğrencilerimiz arasında, aynı tarih aralığında ve aynı kampanya ile eğitime dâhil olmuşlar arasında oluşabilecek fiyat farklılıkları.

Buradaki tavrımız basit, biz JEC olarak fiyatlarımızı daha öncesinden ilan etmeyi prensip edinmiş bir kurumuz. Fiyatlarımızı karşımızdaki kişinin tipi, konumu, yaşı veya kimlik bilgisine göre değiştirmeyi etik olarak uygun bulmuyoruz. Bu Arada öğrencilerin pazarlık yapma usulü ile ortaya koymaya çalıştıkları farkın aslen içeride bir kaos yaşanmasına neden olacağını bildiğimizden, herkesin gönül rahatlığı ile eğitimlerine devam etmesi için pazarlık sistemine kapalıyız.

Bu arada eğitimlerine daha önce başlamış veya JEC'in belirtmiş olduğu tarihlerde ilan etmiş olduğu çeşitli türden kampanyalara katılanlar veya toplu şirket antlaşmalarını tamamen bu konu dışında tutuyoruz.

Avrupa Standartlarına Göre Toplam A-B-C Bölümlerinde Kaç Seviye Bulunmaktadır?

Toplam A-B-C bölümlerinden 3 ana level ve 6 genel seviye bulunmaktadır. Lütfen 1 kur İngilizce eğitiminin neye denk geldiğini bilmeden kur anlaşması yapmayın.

Vade Farksız 6 Taksit İmkanı İle
Kampanyalı Fiyatları Kaçırmayın!

İsim ve Soyisim* Zorunlu Alan
Gsm Numarası* Zorunlu Alan
İlgili Şube

Bilgi Formunu Doldurarak, Yasal Uyarı/Kullanım Şartlarını Kabul Ediyorum.Doğru Yerdesin!